Seneste generalforsamling

Generalforsamling Solbjerg vandværk

 

Sted: Solbjerg Fritidscenter.

Dato: 11. marts 2024 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og Budget
 4. Valg til bestyrelsen modtager:
  a. Mogens Balskilde (modtager genvalg)
  b.
  Jørgen Madsen (modtager genvalg)
 5. Valg af revisor.
  a. Ib Broholt (modtager genvalg)
 6. Valg af suppleanter:
  a. Peter Drammelsbæk (modtager valg)
  b.
  Søren Dragsbæk (modtager genvalg)
 7. Revisor suppleant:
  a. Asbjørn Jonassen (modtager genvalg)
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
 10. Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

Mogens bød velkommen.

23 andelshaver var mødt op, heraf 16 stemmeberettigede.

 

 1. Gert Malmkvist valgt som dirigent.

Gert erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

 1. Bestyrelsen beretning ved Mogens Balskilde.

Spørgsmål:

Ingen Spørgsmål til beretningen

 

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Regnskab og Budget ved Bengt Bengtsen

 

Er det muligt at samle indestående, så der kan opnås en bedre rente?

Nej det er ikke muligt. Bankerne er ikke interesseret, hvis ikke der er tilknyttet en nemkonto til banken. Indestående er spredt ud på flere banker for at mindske risikoen for tab, hvis banken går konkurs.

Ingen spørgsmål til budget.

Regnskab og budget blev godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen:
  1. Mogens Balskilde, genvalgt
  2. Jørgen Madsen, genvalgt

 

 1. Valg af Revisor:
  1. Ib Broholt, genvalgt

 

 1. Valg af suppleanter:
  1. Peter Drammelsbæk, valgt
  2. Søren Dragsbæk, genvalgt

 

 • Revisor suppleant: Asbjørn Jonassen, genvalgt.

 

 1. Ingen forslag modtaget.

 

 1. Eventuelt:
 • Cyper security. Hvilke overvejelser er der gjort for at sikre mod det?
  Der ingen fjernadgang til styring af vandværkets drift. Datasikkerheden er håndteret via eksterne leverandører, som har backup af alt data. Der er også backup af de Pc’er der bruges til afregninger, mm. Nødhåndtering af vandværket er beskrevet i beredskabsplanen.
 • Er der nød elforsyning på vandværket?
  Der er ingen nød elforsyning tilknyttet værket. Eltavlen er forberedt til at håndtere forsyning fra et generatoranlæg.
 • Er der tænkt på solceller til at drive vandværket?
  Der er ikke tænkt på at etablere solceller på vandværket, da der er ikke plads nok til etablering af solceller på vandværksgrunden.

 

 1. Afslutning:
  Dirigent Gert Malmkvist afsluttede generalforsamlingen.
  Mogens Balskilde takkede Gert for dirigenthvervet og bød på smørrebrød.

 

Referent: Kenneth Wiinholt Madsen