VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1394 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2019 er nu tilgængelig,  klik her.

I henhold til Persondataloven af 25.05.2018, er Solbjerg Vandværk A.m.b.a.

dataansvarlig for følgende oplysninger vedrørende værkets forbrugere:

Ejer- og beboerdata.

Ejer- og beboeradresse.

Ejer- og beboeroplysninger.

Målerdata.

Foretrukne betalingsmåde.

Opkrævningshistorik.

Formålet med oplysningerne er alene at foretage afregning for forbrugt vand

samt information til Aarhus Vand A/S til brug for spildevandsafregning.

Faktureringsdata gemmes i henhold til lovgivningen i 5 år efter fraflytning.

GENERALFORSAMLING 
DEN 25. MARTS 2019 KL. 19.00 
FRITIDSCENTRET, 
SOLBJERG HOVEDGADE 88

Der er ingen driftsforstyrrelser.

Vandets hårdhed 15dH

Der er ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon eller af nedbrydningsprodukterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl i drikkevandet. 14.09.2017. Der er ikke spor af 1,2,4-triazol i drikkevandet. 04.06.2018.