VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1467 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2022 er nu tilgængelig,  klik her.

Vedrørende persondata – se menupunkt PERSONDATA

Der er ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon eller af nedbrydnings- produkterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl i drikkevandet. 14.09.2017.

Der er ikke spor af 1,2,4-triazol i drikkevandet. 04.06.2018.

Der er ikke spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet 18.07.2019

_______________________

Driftsforstyrrelser:

Ingen.

________________________

Vandets hårdhed:
15dH
________________________