VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1411 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2019 er nu tilgængelig,  klik her.

Vedrørende persondata – se menupunkt PERSONDATA


Der er ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon eller af nedbrydnings- produkterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl i drikkevandet. 14.09.2017.

Der er ikke spor af 1,2,4-triazol i drikkevandet. 04.06.2018.

Der er ikke spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet 18.07.2019

Der er ingen kendte driftforstyrrelser.

Vandets hårdhed 13dH