VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1546 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2023 er nu tilgængelig,  klik her.

Adgang til ‘Min side’, klik her.

Vedrørende persondata – se menupunkt PERSONDATA

Stikprøve kontrol af målere.
Solbjerg Vandværk har lavet aftale med Solbjerg VVS om udskiftning af målere til kontrol.
Efter et antal år i drift skal målere, i henhold til lovgivning, kontrolleres for korrekt visning.
Målerne udpeges tilfældigt fra det laboratorium der skal udføre kontrollen.
Udskiftningen er uden udgift for forbrugeren.

__________________________________

Der er ikke PFAS stoffer i vandet fra Solbjerg Vandværk.

 

Aktuelt arbejde

Udsat pga. vandmættet jord, gravearbejde besværligt.
Omlægning af ledning langs Kærgårdsparken 1-8 i uge 43/44

_______________________

Driftsforstyrrelse:

Ingen.

________________________

Vandets hårdhed:
15dH
________________________