VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1559 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2024 er nu tilgængelig,  klik her.

Adgang til ‘Min side’, klik her.

Vedrørende persondata – se menupunkt PERSONDATA

Stikprøve kontrol af målere.
Solbjerg Vandværk har lavet aftale med Solbjerg VVS om udskiftning af målere til kontrol. Du kan derfor opleve at blive kontaktet af Solbjerg VVS vedrørende målerudskiftning.
Efter et antal år i drift skal målere, i henhold til lovgivning, kontrolleres for korrekt visning.
Målerne udpeges tilfældigt fra det laboratorium der skal udføre kontrollen.
Udskiftningen er uden udgift for forbrugeren.

__________________________________

Der er ikke PFAS stoffer i vandet fra Solbjerg Vandværk.

 

———————————

Driftsforstyrrelse:
Ingen.

________________________

Vandets hårdhed:
15dH
________________________