VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1411 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2019 er nu tilgængelig,  klik her.

I henhold til Persondataloven af 25.05.2018, er Solbjerg Vandværk A.m.b.a.

dataansvarlig for følgende oplysninger vedrørende værkets forbrugere:

Ejer- og beboerdata.

Ejer- og beboeradresse.

Ejer- og beboeroplysninger.

Målerdata.

Foretrukne betalingsmåde.

Opkrævningshistorik.

Formålet med oplysningerne er alene at foretage afregning for forbrugt vand

samt information til Aarhus Vand A/S til brug for spildevandsafregning.

Faktureringsdata gemmes i henhold til lovgivningen i 5 år efter fraflytning.

Der er ingen driftsforstyrrelser.

Vandets hårdhed 15dH

Der er ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon eller af nedbrydningsprodukterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl i drikkevandet. 14.09.2017. Der er ikke spor af 1,2,4-triazol i drikkevandet. 04.06.2018.