VELKOMMEN TIL SOLBJERG VANDVÆRK

Solbjerg Vandværk forsyner 1440 forbrugere med rent drikkevand.

Skal du flytte, kan du udfylde vores formular,  klik her.

Takstbladet for 2020 er nu tilgængelig,  klik her.

Vedrørende persondata – se menupunkt PERSONDATA

Der er ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon eller af nedbrydnings- produkterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl i drikkevandet. 14.09.2017.

Der er ikke spor af 1,2,4-triazol i drikkevandet. 04.06.2018.

Der er ikke spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet 18.07.2019

Der er ingen kendte driftforstyrrelser.

Vandets hårdhed 13dH

________________________

AFLYSNING

Vandværkets generalforsamling d. 23. marts er aflyst.
Ny dato følger når myndighederne melder om normaliseret situation.