Takstblad 2024

 

Forbrugspris
(i ovenstående pris indgår 0,50 kr. til VPU)
Pr. m3Kr.
6,00
Vandafgift (til staten)Pr. m3Kr.
6,18
Grundvandsgebyr
(til staten)
 
Pr. m3
 
Kr.
 
0,19

BEMÆRK:

Vandafledningsbidrag opkræves af Aarhus Vand A/S (CVR Nr. 32 56 23 61) 

Vandmåler, 2,5 QN, Multical Kr.
1.500,00
Fast årlig afgift pr. boligenhed Kr.
460,00
Luknings- og genoplukningsgebyr
(+ påløbne omkostninger)
 
 
Kr.
 
1.500,00
Oprettelsesgebyr Kr.
150,00
Flytteafregningsgebyr Kr.
150,00
 
Ovennævnte takster tillægges moms.
 
 
Gebyr ved manglende rettidig betaling:
Erindring
Skriftlig rykker – 1. gang
Skriftlig rykker – 2. gang
 
 
Kr.
 
0,00
100,00
100,00
   
 

Takstbladet og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

 

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81 
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93