Takstblad 2021

Forbrugspris
(i ovenstående pris indgår 0,50 kr. til VPU)
Pr. m3Kr.
6,00
Vandafgift (til staten)Pr. m3Kr.
6,18
Grundvandsgebyr
(til staten)
 
Pr. m3
 
Kr.
 
0,19

Vandafledningsbidrag for henholdsvis m3 og fast afgift:

opkræves af Aarhus Vand A/S (CVR Nr. 32 56 23 61) 

Vandmåler, 2,5 QN, Multical Kr.
1.500,00
Fast årlig afgift pr. boligenhed Kr.
460,00
Luknings- og genoplukningsgebyr
(+ påløbne omkostninger)
 
 
Kr.
 
1.500,00
Oprettelsesgebyr Kr.
150,00
Flytteafregningsgebyr Kr.
150,00
 
Ovennævnte takster tillægges moms.
 
 
Gebyrpolitik ved manglende rettidig betaling:
Skriftlig rykker – 1. gang
Skriftlig rykker – 2. gang
 
 
Kr.
 
100,00
100,00
   
 

Takstbladet og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

 

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81 
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93