Tilslutningsbidrag 2021

Tilslutningstakster 2021

Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.

Tilslutning i bymæssig bebyggelse 2021

 

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-

ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

Inkl. MOMS

40 mm

4.812

6.248

14.096

25.156

31.445,00

50 mm

7.705

6.248

16.592

30.545

38.181,25

63 mm

12.557

6.248

18.526

37.331

46.663,75

90 mm

27.001

15.650

37.154

79.805

99.756,25

110 mm

41.014

15.650

41.978

98.642

123.302,50

160 mm

82.029

17.207

45.725

144.961

181.201,25

Tilslutning i det åbne land 2021

Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.

Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.

Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

inkl. MOMS

40 mm

4.812

106.504

14.096

125.412

156.765,00

50 mm

7.705

131.563

16.592

155.860

194.825,00

63 mm

12.557

164.118

18.481

195.156

243.945,00

90 mm

27.001

352.057

37.282

416.340

520.425,00

110 mm

41.014

443.550

41.978

526.542

658.177,50

 

Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

2

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93