Tilslutningsbidrag 2019

Tilslutningstakster 2019

Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.

Tilslutning i bymæssig bebyggelse 2019

 

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-

ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

Inkl. MOMS

40 mm

4.725

6.135

13.840

24.700

30.875,00

50 mm

7.565

6.135

16.291

29.991

37.488,75

63 mm

12.329

6.135

18.189

36.653

45.816,25

90 mm

26.509

15.366

36.477

78.352

97.940,00

110 mm

40.267

15.366

41.214

96,847

121.058,75

160 mm

80.534

16.894

44.892

142.320

177.900,00

Tilslutning i det åbne land 2019

Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.

Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.

Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

inkl. MOMS

40 mm

4.725

104.563

13.840

123.128

153.910,00

50 mm

7.565

129.164

16.291

153.020

191.275,00

63 mm

12.329

161.125

18.145

191.599

239.498,75

90 mm

26.509

345.636

36.603

408.748

510.935,00

110 mm

40.267

435.461

41.214

516.942

646.177,50

 

Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93