Tilslutningsbidrag 2024

Tilslutningstakster 2024

Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.

Tilslutningstaksterne følger takster udarbejdet af Aarhus Vand A/S

Tilslutning i bymæssig bebyggelse

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-

ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

Inkl. MOMS

40 mm

5.6647.35416.59229.61037.012,50

50 mm

9.0707.35419.532

35.956

44.945,00

63 mm

14.7817.35421.809

43.944

54.930,00

90 mm

31.78618.423

43.738

93.947

117.433,75

110 mm

48.28318.42349.418116.124

145.155,00

160 mm

96.57020.25653.830170.656

213.320,00

Tilslutning i det åbne land

Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.

Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.

Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

inkl. MOMS

40 mm

5.841125.38316.592147.816

184.770,00

50 mm

9.070154.88619.532183.488

229.360,00

63 mm

14.781193.21221.756229.749

287.186,25

90 mm

31.786414.47043.890490.146

612.682,50

110 mm

48.283522.18249.418619.883

774.853,75

 

Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93