Tilslutningsbidrag 2020

Tilslutningstakster 2020

Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.

Tilslutning i bymæssig bebyggelse 2020

 

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-

ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

Inkl. MOMS

40 mm

4.818

6.255

14.112

25.185

31.481,25

50 mm

7.714

6.255

16.611

30.580

38.225,00

63 mm

12.571

6.255

18.547

37.373

46.716,25

90 mm

27.031

15.668

37.195

79.894

99.867,50

110 mm

41.060

15.668

42.025

98.753

121.441,25

160 mm

82.120

17.226

45.776

145.122

181.402,50

Tilslutning i det åbne land 2020

Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.

Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.

Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.

Stikledning

udv. diameter

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings-ledningsbidrag

Stiklednings-

bidrag

Samlet bidrag

ekskl. MOMS

Samlet bidrag

inkl. MOMS

40 mm

4.818

106.622

14.112

125.552

156.940,00

50 mm

7.714

131.708

16.611

156.033

195.041,25

63 mm

12.571

164.299

18.502

195.372

244.215,00

90 mm

27.031

352.445

37.324

416.800

521.000,00

110 mm

41.060

444.039

42.025

527.124

658.905,00

 

Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93