Aflæsning af vandmålere

Hver ejendoms vandmåler bliver aflæst minimum 1 gang årligt.

Vandværket informerer her på hjemmesiden, når de fjernaflæselige målere bliver aflæst.

Bestyrelse

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen

Kærgårdsparken 81 
8355 Solbjerg

E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439

Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93